Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteleder
5. Valg av referent
6. Valg av minimum to stykker til å underskrive protokoll
7. Årsmelding
8. Regnskap
9. Valg
10. Innkomne saker- Forslag om bytting av vinduer/ glass på hytta
 
Hytta ny ovnskos
Foto: Bjørn Fredheim