Formålet med Høsenfjellhyttas venner er å sikre hyttas fremtid som tradisjonsbærer og møtested for lokale og utflyttede hyttevenner!

Vi håper du støtter "Høsenfjellhyttas venner" med:

  • 200 kr. for enkeltmedlem
  • 250 kr. for familievenner
  • 300 kr. for perlevenn!

Betalt til kontonr.: 1885.38.10149 og merk beløpet med Høsenfjellhyttas venner! Som venn har du muligheter til å låne hytta til ulike formål, og du støtter hytta slik at vi kan ha et høyt aktivitetsnivå og bra tilbud!

DSC 0273